APLIKANCI

http://tpg.net.pl/wp-content/uploads/2018/10/ZAWADDA-428x600.jpg

PATRYK ZAWADA

Aplikant radcowski

E-mail: patryk.zawada@tpg.net.pl

 

SPECJALIZACJA:

Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego oraz handlowego.

Zajmuję się obsługą podmiotów gospodarczych na każdym etapie ich funkcjonowania, począwszy od  postępowań rejestrowych, dotyczących wpisu podmiotu do właściwego rejestru, jak i dokonywania w nim zmian, po sporządzanie pism procesowych w ramach postępowań sądowych oraz bieżącą obsługę prawną, w szczególności w zakresie przygotowywania umów, a także dokumentów korporacyjnych, skończywszy na prowadzeniu postępowań likwidacyjnych mających na celu zakończenie bytu prawnego podmiotu gospodarczego, a także inicjowaniu postępowań upadłościowych poprzez przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości.

Z kancelarią TPG współpracuje od 2018 r.

 

WYKSZTAŁCENIE:

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Prawo (2017) oraz Administracja (2015).

 

JĘZYKI:

Posługuje się językiem angielskim.

 

PRZYKŁADOWE DOŚWIADCZENIE:

  • Sporządzanie pism procesowych w ramach postępowań sądowych.
  • Opiniowanie umów w zakresie branży spedycyjnej.
  • Przygotowywanie pism procesowych w ramach postępowań transgranicznych, w szczególności w ramach europejskich postępowaniach nakazowych oraz w sprawach drobnych roszczeń, prowadzonych przez sądem w Austrii.
  • Prowadzenie postępowań likwidacyjnych.
  • Rejestracja nowopowstałych spółek, w tym w wyniku fuzji oraz przekształceń.
  • Obsługa prawna w zakresie upadłości konsumenckiej.
  • Przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców.