APLIKANCI

http://tpg.net.pl/wp-content/uploads/2018/10/PIATEK-428x600.jpg

Karolina Piątek

Prawnik

karolina.piatek@tpg.net.pl

Specjalizacja:

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Uczestniczy w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym w przygotowywaniu umów oraz dokumentów korporacyjnych, a także projektów pism procesowych w postępowaniach sądowych.

Z kancelarią TPG współpracuje od 2018 roku.

Swoje doświadczenie zdobywała już na studiach, współpracując z krakowskimi kancelariami oraz angażując się w działalność podmiotów świadczących usługi z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Wykształcenie:

Ukończyła z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku prawo (2017 r.)

Języki:

Posługuje się językiem angielskim.

 

Przykładowe doświadczenie:

  • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych z branży gier liczbowych i loterii pieniężnych;
  • bieżąca obsługa klienta w zakresie przygotowania, negocjowania i analizy umów najmu;
  • udział w procesie łączenia i transformacji spółek;
  • udział w prowadzeniu spraw z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów;
  • rejestracja przekształceń i zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.