ADWOKAT

http://tpg.net.pl/wp-content/uploads/2021/03/X9A2274-428x471.jpg

Kamil Strus

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie od 2020 roku.

tel.  +48 604 257 076

e-mail: kamil.strus@tpg.net.pl

Współpracuje z kancelarią od 2018 roku.

 

Specjalizacja:

Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym, prawie upadłościowym oraz prawie restrukturyzacyjnym. W swojej dotychczasowej praktyce zajmował się w przeważającej mierze sprawami z zakresu prawa rzeczowego i prawa zobowiązań – ze szczególnym uwzględnieniem postępowań z powództwa syndyka masy upadłości o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną. Istotną część jego aktywności zawodowej stanowi również prowadzenie postępowań w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz obsługa postępowań w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

 

W latach 2015 – 2019 związany z Sekcją Prawa Cywilnego Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w której od 2016 roku pełnił funkcję asystenta koordynatora.

 

Wykształcenie:

Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim (2016)

 

Języki:

Posługuje się językiem angielskim.

 

Przykładowe doświadczenie:

  • udział w postępowaniach w przedmiocie ogłoszenia upadłości – zainicjowanych zarówno z wniosku dłużnika, jak też z wniosku wierzyciela;
  • doradztwo w zakresie restrukturyzacji spółek;
  • udział w sporach dotyczących branży budowlanej – w szczególności obejmujących roszczenia z tytułu kar umownych oraz roszczenia z tytułu solidarnej odpowiedzialności inwestora i generalnego wykonawcy względem podwykonawców;
  • układanie strategii procesowych w postępowaniach dotyczących roszczeń odszkodowawczych – w tym również roszczeń powstałych wskutek niezgodnego z prawem wykonywania władzy publicznej;
  • obsługa wierzycieli zgłaszających wierzytelności w postępowaniu upadłościowym;
  • obsługa postępowań w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
  • układanie strategii procesowych w postępowaniach z powództwa syndyka masy upadłości o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną;
  • praca nad projektami obejmującymi nabycie praw podmiotowych przez zasiedzenie – w tym m.in. nabycie przez przedsiębiorstwa państwowe służebności gruntowych odpowiadających treścią służebności przesyłu;
  • doradztwo w zakresie wykorzystania instytucji rozporządzenia opróżnionym miejscem hipotecznym oraz praca nad projektami obejmującymi przejście hipoteki z mocy prawa na dłużnika osobistego zaspokajającego wierzyciela hipotecznego;
  • obsługa cywilnych postępowań sądowych;