PARTNERZY

http://tpg.net.pl/wp-content/uploads/2018/02/Partner-Jan-Pakosiewicz-428x471.jpg

Edukacja

  • od 2010 radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie
  • aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie w latach 2006 – 2010
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (ukończony w 2006 r.)

Obszary praktyki

  • prawo umów
  • prawo spółek
  • prawo papierów wartościowych
  • proces cywilny

Języki

  • angielski

Ważniejsze osiągnięcia i publikacje

  • druga nagroda w konkursie Przeglądu Prawa Handlowego na prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego obronione w roku akademickim 2005/2006 za pracę magisterską "Pojęcie i charakter prawny instrumentów finansowych"
  • redaktor naukowy i współautor publikacji "Prawo gospodarcze i handlowe. Repetytorium", Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska (pierwsze wydanie: Zakamycze 2005)

Jan Pakosiewicz z kancelarią związany jest od kilku lat, najpierw jako pracownik, a obecnie jako partner. Jan Pakosiewicz ma znaczne doświadczenie w obsłudze podmiotów działających na rynku kapitałowym, w tym inwestorów i emitentów, zarówno w zakresie emisji i transakcji na akcjach, jak i emisji obligacji. Uczestniczył także w przygotowywaniu klasycznych transakcji handlowych oraz transakcji dotyczących inwestycji w nieruchomości. Ma też doświadczenie procesowe, prowadząc obsługę zarówno procesów cywilnych i gospodarczych, jak i postępowań sądowo-administracyjnych.