PARTNERZY

http://tpg.net.pl/wp-content/uploads/2018/01/Partner-Bartosz-Groele-2-428x471.jpg

Bartosz Groele

Adwokat przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie.
e-mail: bartosz.groele@tpg.net.pl
Adwokat specjalizujący się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawie umów, prawie sądowym i prawie gospodarczym. Wiceprezes Zarządu Instytutu Allerhanda, Sekretarz Sekcji Prawa Upadłościowego. W latach 2013-2016 wykładowca na Uczelni Łazarskiego.
Autor i współautor licznych publikacji, w tym znaczących dla krajowego systemu prawa ekspertyz dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego (m.in. ekspertyzy dla PARP, Ministerstwa Gospodarki, opinie do projektów legislacyjnych) czy komentarzy do przepisów dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
Zajmuje się przede wszystkim bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych i doradztwem w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz upadłości. Reprezentuje klientów na wszystkich etapach postępowań przedsądowych oraz sądowych, w tym w szczególności w procesach negocjacyjnych, sporach sądowych, a także w toku postępowań restrukturyzacyjnych lub upadłościowych.

Wykształcenie:

 • Od 2013 roku adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie;
 • Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Katedra Prawa Cywilnego (2009-2013);
 • Absolwent podyplomowych studiów ochrony konkurencji i konsumentów w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ (2008-2009);
 • Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo (2009).

Osiągnięcia:

 • Wiceprezes Zarządu Instytutu Allerhanda, Sekretarz Sekcji Prawa Upadłościowego;
 • Ekspert w zespole powołanym przez Ministra Sprawiedliwości do spraw nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego;
 • Uhonorowany, w uznaniu szczególnego zaangażowania w prace Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego, Srebrnym Medalem Ministra Sprawiedliwości – zasłużony dla wymiaru sprawiedliwości;
 • Ekspert w zespole powołanym przez Ministra Gospodarki do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej;
 • Uhonorowany, w uznaniu szczególnego zaangażowania w prace Zespołu Ministra Gospodarki do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, odznaką za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej;
 • Delegat Polski podczas obrad Grupy Roboczej V UNICITRAL (Insolvency Law) przy ONZ;
 • Konsultant Banku Światowego w projekcie dotyczącym oceny ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz instrumentów ochrony praw wierzycieli w polskim prawie gospodarczym;
 • Konsultant Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) przy opracowywaniu raportu dotyczącego Polski;
 • Działacz przy Europejskim Centrum Porównawczego Prawa Gospodarczego i Prawa Spółek (Centrum C-Law.org);
 • Nagroda Narodowego Banku Polskiego w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze prace magisterskie z prawa gospodarczego napisane z wykorzystaniem ekonomicznej analizy prawa i badań empirycznych za pracę magisterską pt. „Wpływ zabezpieczeń rzeczowych na oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości albo umorzenie postępowania upadłościowego”;
 • Szósta pozycja w rankingu Rising Stars – Liderzy jutra opracowanym przez Dziennik Gazeta Prawna oraz wydawnictwo Lexis Nexis.

Języki:

Posługuje się językiem angielskim.

Przykładowe doświadczenie:

 • Doradztwo i opracowanie strategii dla restrukturyzacji grupy kapitałowej z branży telekomunikacyjnej i teleinformatycznej. Reprezentacja spółek na wszystkich etapach postępowań restrukturyzacyjnych, w tym także w ramach negocjacji z wierzycielami;
 • Doradztwo strategiczne oraz obsługa procesu restrukturyzacji jednej z największych w Polsce grup kapitałowych z branży deweloperskiej i budowlanej;
 • Doradztwo w restrukturyzacji spółki z branży budowlanej, w tym przygotowanie precedensowego wniosku restrukturyzacyjnego, propozycji układowych oraz planu restrukturyzacyjnego w ramach postępowania układowego, w którym przyjęto jeden z pierwszych układów w Polsce na bazie Prawa restrukturyzacyjnego;
 • Reprezentacja jednego z największych holdingów drogowych w Polsce podczas postępowania upadłościowego;
 • Opracowanie strategii oraz doradztwo w toku postępowania upadłościowego dla klienta z branży budowlanej, aż do zawarcia jednego z nielicznych układów likwidacyjnych w Polsce;
 • Reprezentacja znaczącej firmy z sektora budowlanego w postępowaniach sądowych i upadłościowych;
 • Opracowanie strategii i reprezentacja klientów w sporach związanych z krakowskimi nieruchomościami;
 • Szerokie doświadczenie w zakresie audytu prawnego i doradztwa przy nabywaniu przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części czy poszczególnych składników masy upadłości;
 • Doświadczenie w zakresie doradztwa spółek venture capital.
 • Doradztwo dla jednego z największych holdingów budowlanych w kraju w sprawach związanych z postępowaniami upadłościowymi i procesami sądowymi.

Publikacje:

 • Współautor publikacji Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz pod redakcją A. Hrycaj i P. Filipiaka, Wolters Kluwer 2016;
 • Współautor publikacji Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Zagadnienia praktyczne pod redakcją A. Machowskiej, Wolters Kluwer 2016;
 • Współautor publikacji Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego. Tom 6 pod redakcją A. Hrycaj, A. Jakubeckiego, A. Witosza, C.H. Beck 2016;
 • Współautor publikacji Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.0 pod redakcją A. Hrycaj, P. Filipiaka, M. Geromina, B. Groele, Wolters Kluwer 2016;
 • B. Groele, P. Koczwara, Regulamin rady wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym, Doradca restrukturyzacyjny, nr 3 [3/2016], czasopismo Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych;
 • Współautor publikacji Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym pod redakcją A. Hrycaj i P. Filipiaka, Wolters Kluwer 2016;
 • Ewolucja uprawnień rady wierzycieli w polskim systemie prawa upadłościowego [w:] Usus Magister Est Optimus rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi pod redakcją B. Jelonek-Jarco, R. Kosa i J. Zawadzkiej, C.H. Beck 2016;
 • Konsultant merytoryczny publikacji Szansa 2.0, Oddłużenie w upadłości konsumenckiej, Oficyna Allerhanda 2016;
 • P. Koczwara, B. Groele, Odpowiedzialność prokurenta w prawie upadłościowym, Doradca restrukturyzacyjny, nr 2 [12/2015], czasopismo Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych;
 • Współautor publikacji Upadłość konsumencka. Komentarz do nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego pod redakcją R. Adamusa, B. Groele, C.H. Beck 2015;
 • Współautor publikacji Ministerstwa Sprawiedliwości Upadłość konsumencka – poradnik, Warszawa 2015;
 • Współautor publikacji Upadłość deweloperska. Komentarz do wybranych przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Wydawnictwo Difin 2012;
 • Współautor Law in favor of the implementation of the second chance policy in Poland. Recommendations for Amendments, PARP 2011;
 • Współautor Stanowiska Instytutu Allerhanda w sprawie kierunków zmian w Prawie upadłościowym i naprawczym, Kraków 2011;
 • Współautor Stanowiska Instytutu Allerhanda w sprawie kierunków zmian w Ustawie o licencji syndyka, Kraków 2010;
 • Insolvency in SME sector eye, Investment Tribune 2010;
 • Glosa do wyroku SN z dnia 3 października 2007 r., IV CSK 184/07, LEX Polonica Maxima 2010;
 • Glosa do uchwały SN z dnia 6 lipca 2007 r., III CZP 71/07, LEX Polonica Maxima 2010.