APLIKANCI

http://tpg.net.pl/wp-content/uploads/2018/01/Aplikant-Paulina-Koczwara-428x471.jpg

Paulina Koczwara

Aplikant radcowski przy OIRP Kraków.
e-mail: paulina.koczwara@tpg.net.pl
Specjalistka z zakresu prawa handlowego, restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Członek Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda.
Zajmuje się przede wszystkim bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych i doradztwem w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz upadłości. Doradza i reprezentuje klientów na wszystkich etapach postępowań przedsądowych oraz sądowych, w tym w szczególności w procesach negocjacyjnych, sporach sądowych, a także w toku postępowań restrukturyzacyjnych lub upadłościowych.
Z kancelarią TPG współpracuje od 2014 r. Wcześniej zdobywała doświadczenie w krakowskich kancelariach i dziale prawnym grupy kapitałowej.

Wykształcenie:

 • Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo (2014);
 • Stypendystka na Aarhus Universitet w Danii (2013).

Osiągnięcia:

 • Zwyciężczyni konkursu Call for Papers, organizowanego w ramach III Polskiego Kongresu Prawa Restrukturyzacyjnego - KongRes‬ 2016, za referat pt. "Wpływ ogłoszenia upadłości na wymagalność zobowiązania dłużnika z tytułu poręczenia";‬
 • Ćwierćfinalistka Konkursu Arbitrażowego Lewiatan 2017;
 • Autorka i współautorka publikacji z dziedziny prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Języki:

Posługuje się językiem angielskim.

Przykładowe doświadczenie:

 • doradztwo w restrukturyzacji spółki z branży budowlanej, w tym przygotowanie precedensowego wniosku restrukturyzacyjnego, propozycji układowych oraz planu restrukturyzacyjnego w ramach postępowania układowego, w którym przyjęto jeden z pierwszych układów w Polsce na bazie Prawa restrukturyzacyjnego;
 • obsługa procesu upadłości układowej spółki z branży geodezyjnej, w tym przygotowanie i negocjowanie propozycji układowych, które zostały przyjęte jako jeden z nielicznych układów likwidacyjnych w Polsce;
 • reprezentacja syndyka w procesie upadłości spółki holdingowej posiadającej jedno z największych centrów biurowych w Polsce;
 • doradztwo i opracowanie strategii dla restrukturyzacji grupy kapitałowej z branży telekomunikacyjnej i teleinformatycznej. Reprezentacja spółek na wszystkich etapach postępowań restrukturyzacyjnych, w tym także w ramach negocjacji z wierzycielami;
 • doradztwo strategiczne oraz obsługa procesu restrukturyzacji jednej z największych w Polsce grup kapitałowych z branży deweloperskiej i budowlanej;
 • reprezentacja upadłego w procesie upadłości spółki z branży hotelarskiej;
 • udział w audycie spółki z branży energetycznej z zakresu audytu korporacyjnego, zarządzania informacją, własnością intelektualną i IT oraz audytu nieruchomości;
 • bieżąca obsługa klienta w zakresie przygotowania, negocjowania i analizy umów najmu komercyjnych lokali w obiektach wielkopowierzchniowych oraz obsługa procesu ich komercjalizacji.

Publikacje:

 • P. Koczwara, B. Groele, Odpowiedzialność prokurenta w prawie upadłościowym, Doradca restrukturyzacyjny, nr 2 [12/2015], czasopismo Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych;
 • P. Koczwara, Wpis w rejestrze przedsiębiorców a konsumencka zdolność upadłościowa – uwagi na tle art. 8 p.u.n. sprzed nowelizacji [w:] Szansa 2.0. Oddłużenie w upadłości konsumenckiej, praca zbiorowa pod red. A. Soboty, Kraków – Warszawa 2016;
 • B. Groele, P. Koczwara, Regulamin rady wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym, Doradca restrukturyzacyjny, nr 3 [3/2016], czasopismo Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych;
 • A. Czornik, P. Koczwara, Postępowanie o otwarcie postępowania sanacyjnego z wniosku wierzyciela – zagadnienia praktyczne, Doradca restrukturyzacyjny, nr 6 [4/2016], czasopismo Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych;

Nieopublikowane:

 • Artykuł pt. Wpływ ogłoszenia upadłości na wymagalność zobowiązania dłużnika z tytułu poręczenia, za który autorka została uhonorowana I miejscem w konkursie Call for Papers III Polskiego Kongresu Prawa Restrukturyzacyjnego