APLIKANCI

http://tpg.net.pl/wp-content/uploads/2018/10/GRZESZCZY-428x471.jpg

Mateusz Grzeszczyk

Aplikant radcowski przy OIRP Kraków
e-mail: mateusz.grzeszczyk@tpg.net.pl

Specjalizacja:

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, handlowego oraz prawa pracy.

Zajmuje się przede wszystkim obsługą jednego z największych na polskim rynku podmiotu zapewniającego obsługę transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych.
Z kancelarią TPG współpracuje od 2017 roku. Swoje doświadczenie zdobywał już na studiach, współpracując z krakowskimi kancelariami. Swoją wiedzę wykorzystywał również jako wolontariusz, działając w ramach fundacji świadczącej usługi poradnictwa prawnego dla osób najuboższych.

Wykształcenie:

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo (2017 r.)

Języki:

Posługuje się językiem angielskim

Przykładowe doświadczenie:

  • opiniowanie umów związanych z transakcjami dokonywanymi za pomocą terminali POS;
  • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych;
  • obsługa podmiotów z branży płatności elektronicznych;
  • obsługa podmiotów z branży transportowej;
  • udział w procesie łączenia spółek;
  • kompleksowa obsługa podmiotów oferujących powierzchnie handlowe w obiektach wielkopowierzchniowych.