APLIKANCI

http://tpg.net.pl/wp-content/uploads/2018/01/Aplikant-Ewa-Tkaczuk-428x471.jpg

Ewa Tkaczuk

aplikant radcowski przy OIRP Kraków.
e-mail: ewa.tkaczuk@tpg.net.pl

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Uczestniczy w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych grup kapitałowych, audytach, transformacji spółek, fuzjach i przejęciach, reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, a także udziela bieżącego wsparcia w ramach codziennej obsługi, w tym przygotowania umów oraz dokumentów korporacyjnych.
Z kancelarią TPG współpracuje od 2015 r.

Wykształcenie:

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo (2015) oraz na kierunku europeistyka (2014), a także absolwentka Szkoły Prawa Francuskiego organizowanej w ramach współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z Uniwersytetem w Orleanie (2013)

Języki:

Posługuje się językiem angielskim oraz francuskim.

Osiągnięcia:

Ćwierćfinalistka Konkursu Arbitrażowego Lewiatan 2017.

Przykładowe doświadczenie:

 • udział w przygotowaniu prospektu emisyjnego i wprowadzeniu spółki na rynek GPW;
 • obsługa jednego z wiodących na rynku podmiotów z branży spożywczej w sporze z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji;
 • przygotowanie sporu spółki z branży budowlanej w obszarach dotyczących przesyłania i magazynowania gazu ziemnego i budownictwa inżynieryjnego;
 • doradztwo w zakresie restrukturyzacji spółek, w tym spółek należących do grup kapitałowych (m.in. z branży budowlanej i telekomunikacyjnej);
 • obsługa prawna i reprezentacja syndyka w postępowaniu upadłościowym;
 • udział w procesie transformacji spółek;
 • obsługa w języku francuskim postępowania w przedmiocie nabycia spadku przed sądem w Szwajcarii;
 • audyt spółek z zakresu audytu korporacyjnego, istotnych umów, cybersecurity, ochrony informacji poufnych i tajemnic prawnie chronionych, oraz audytu nieruchomości;
 • bieżąca obsługa spółek w zakresie przygotowania, negocjowania i analizy umów najmu komercyjnych lokali w obiektach wielkopowierzchniowych oraz obsługa procesu ich komercjalizacji;
 • obsługa procesów sądowych;

Publikacje:

 • A. Czornik, E. Tkaczuk, Ochrona przed odpowiedzialnością z tytułu niezłożenia lub nieterminowego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w świetle nowelizacji, Doradca restrukturyzacyjny, nr 4 [2/2016], czasopismo Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych; data publikacji: cze 2016;