KANCELARIA

http://tpg.net.pl/wp-content/uploads/2018/01/kancelaria-2-428x471.jpg

WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie ustalane jest z Klientami w oparciu o przejrzyste zasady i z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej dla Klienta sprawy. Kancelaria przewiduje różne formuły ustalania wynagrodzenia, w tym wynagrodzenie ryczałtowe, wynagrodzenie uzależnione od nakładu (czasu) pracy, wynagrodzenie uwzględniające premię za pomyślny wynik sprawy (success fee), a także formuły mieszane, tj. łączące różne sposoby ustalania wynagrodzenia.