KANCELARIA

http://tpg.net.pl/wp-content/uploads/2018/01/kancelaria-2-428x471.jpg

FORMY ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ KANCELARIĘ

Kancelaria TPG świadczy usługi prawne w formach zależnych od specyfiki danej sprawy lub projektu oraz zapotrzebowania Klientów. Oferuje również udzielanie porad prawnych i bieżących konsultacji w formie pisemnej, telefonicznej lub przez pocztę elektroniczną (e-mail). W ramach swojej działalności Kancelaria sporządza opinie prawne oraz memoranda. Przygotowuje w całości lub w części dokumenty prawne, w tym umowy i uchwały. Kancelaria prowadzi także konsultacje, opiniuje i przedstawia propozycje zmian do dokumentów sporządzonych przez inne podmioty.

Kancelaria uczestniczy również bezpośrednio w negocjacjach dotyczących transakcji oraz w negocjacjach ugodowych. Prawnicy Kancelarii reprezentują jako pełnomocnicy Klientów Kancelarii na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach, jak również w postępowaniach przed sądami powszechnymi i przed sądami arbitrażowymi, przed Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym, organami administracyjnymi i przed sądami administracyjnymi.