DZIAŁALNOŚĆ

http://tpg.net.pl/wp-content/uploads/2021/04/M5A4026-428x471.jpg

SPORY I PROCESY

Kancelaria doradza i reprezentuje Klientów w sporach prawnych różnego rodzaju, a w szczególności
w następującym zakresie:

  • Procesy gospodarcze przed sądami powszechnymi oraz sądami arbitrażowymi.
  • Spory korporacyjne, w tym zaskarżanie uchwał zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń.
  • Postępowania reprywatyzacyjne.
  • Prowadzenie negocjacji ugodowych i przygotowywanie ugód sądowych i pozasądowych.
  • Procesy cywilne.

Wartość przedmiotu jednostkowych postępowań prowadzonych przez Kancelarię nierzadko wynosi
wiele milionów złotych.