DZIAŁALNOŚĆ

http://tpg.net.pl/wp-content/uploads/2018/02/kancelaria-4-428x471.jpg

RESTRUKTURYZACJA

Kancelaria TGA jest doświadczonym doradcą w szeroko pojętych procesach restrukturyzacyjnych, posiadającym zespół wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie prawa gospodarczego, restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Efektywność świadczonej przez kancelarię pomocy prawnej zapewnia indywidualne podejście do sytuacji podmiotu oraz elastyczne i innowacyjne wykorzystanie instrumentów prawnych, przy równoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa osób zaangażowanych.
Świadczymy specjalistyczną pomoc w następującym zakresie:

 • faktyczny proces restrukturyzacji w celu optymalizacji kosztów działania przedsiębiorstwa, przeprowadzenia zmian podmiotowych (podziały, połączenia czy przekształcenia) lub minimalizacji ryzyk prowadzonej działalności;
 • przeprowadzenie procesów naprawczych na etapie zagrożenia niewypłacalnością;
 • formalna restrukturyzacja rozumiana jako postępowanie prowadzące do zawarcia układu.

Doświadczenie Kancelarii pozwala świadczyć usługi na rzecz rozmaitych uczestników procesu restrukturyzacji czy upadłości, co obejmuje w szczególności następujące czynności

 • Reprezentacja przedsiębiorcy na etapie przedsądowym;
 • Reprezentacja przedsiębiorcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych;
 • Reprezentacja osób fizycznych, przeciwko którym toczy się postępowanie o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej lub o odpowiedzialność odszkodowawczą;
 • Reprezentacja wierzycieli wobec podmiotów znajdujących się na przedpolu upadłości (z wykorzystaniem instrumentów prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego) lub w ramach danego postepowania upadłościowego albo restrukturyzacyjnego;
 • Reprezentacja wierzycieli w ramach Rady Wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych;
 • Reprezentacja inwestorów zainteresowanych zakupem przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa bądź wybranych składników masy upadłości – w tym również w formule pre-packu;
 • Specjalistyczna pomoc prawna na rzecz doradcy restrukturyzacyjnego;
 • Specjalistyczna pomoc prawna dla kancelarii trwale obsługujących danego Klienta – w formule doradztwa lub współpracy;
 • Reprezentacja w postępowaniach transgranicznych, które wiążą się z postępowaniem wtórnym oraz w innych postępowaniach upadłościowych lub restrukturyzacyjnych z elementem transgranicznym.