DZIAŁALNOŚĆ

http://tpg.net.pl/wp-content/uploads/2018/01/kancelaria-2-428x471.jpg

POZOSTAŁE DZIEDZINY

Oprócz inwestycji kapitałowych, obsługi dotyczącej nieruchomości, restrukturyzacji przedsiębiorstw
oraz doradztwa i reprezentacji Klientów w sporach sądowych, zakres działalności Kancelarii obejmuje również:

 1. Obsługa podmiotów działających non-profit, takich jak stowarzyszenia kulturalne.
 2. Obsługa cudzoziemców.
  • Kancelaria doradza Klientom z zagranicy w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce, w tym prawnych uwarunkowań wejścia na rynek polski.
  • Kancelaria prowadzi prywatne sprawy majątkowe Klientów z zagranicy, w ramach czego między innymi prowadzi postępowania spadkowe
   i postępowania dotyczące działu spadku, w skład którego wchodzą nieruchomości leżące na terenie Polski.
 3. Obsługa bieżąca podmiotów gospodarczych.
  • Kancelaria zapewnia bieżące doradztwo w codziennej działalności podmiotów gospodarczych, w tym konsultuje i przygotowuje projekty umów
   oraz udziela bieżących porad.
 4. Przygotowywanie i negocjowanie umów handlowych.
  • Kancelaria przygotowuje między innymi umów typu shareholders agreements, umowy konsorcjów, umowy najmu lokali w centrach handlowych, umowy o zarządzanie i komercjalizację centrów handlowych, umowy ramowe, umowy dostawy, umowy sprzedaży i leasingu zwrotnego nieruchomości.