DZIAŁALNOŚĆ

http://tpg.net.pl/wp-content/uploads/2018/01/kancelaria-2-428x471.jpg

NIERUCHOMOŚCI

Kancelaria TGA zapewnia obsługę prawną związaną z nieruchomościami w szczególności w następującym zakresie:

Inwestycje w nieruchomości.

 1. Przygotowywanie transakcji nabycia lub zbycia nieruchomości.
  • Przygotowywanie transakcji nabycia lub zbycia nieruchomości.
  • Negocjowanie i sporządzanie projektu umów, w tym także współpraca z notariuszami.
 2. Audyty prawne nieruchomości.
  • Przeprowadzanie badań prawnych nieruchomości, w tym analiza dokumentów wieczysto-księgowych oraz innych dokumentów i umów związanych z nieruchomościami.
 3. Gospodarcze wykorzystanie nieruchomości.
  • Doradztwo w prawnych aspektach związanych z gospodarczym wykorzystaniem nieruchomości.
  • Przygotowywanie spółek celowych, do których zostaną wniesione nieruchomości jako wkład, celem przeprowadzania planowanego przedsięwzięcia.
  • Przygotowywanie i negocjowanie umów deweloperskich, umów o roboty budowlane i innych umów związanych z inwestycjami w nieruchomości,
   w tym umów związanych z budową i komercjalizacją centrów handlowych.
 4. Prowadzenie negocjacji i sporządzanie projektów umów najmu, dzierżawy i użytkowania.

Obsługa prawna w zakresie własności i współwłasności nieruchomości.

 • Konsultacja i doradztwo w zakresie umów z administratorami nieruchomości oraz umów i uchwał związanych z zarządzaniem nieruchomościami objętymi współwłasnością.
 • Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych.
 • Obsługa prawna w zakresie sądowego i pozasądowego zniesienia współwłasności nieruchomości.

Odzyskiwanie nieruchomości (procesy reprywatyzacyjne).

Reprezentowanie klientów w procesach reprywatyzacyjnych zmierzających do odzyskania nieruchomości przejętych przez Państwo w okresie przed 1989 r., w tym między innymi nieruchomości przejętych w okresie począwszy od lat 40-tych na podstawie dekretów nacjonalizacyjnych.