Tekst autorstwa adw. Bartosz Groele w magazynie CDK Progressio pt. „Czy ustanowienie hipoteki jest nadal pewnym sposobem zabezpieczenia wierzytelności?”

Miło nam poinformować, że w najnowszym wydaniu magazynu CDK Progressio pojawił się tekst autorstwa adw. Bartosz Groele pt. „Czy ustanowienie hipoteki jest nadal pewnym sposobem zabezpieczenia wierzytelności?”. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z całością artykułu, który pierwotnie został zaprezentowany przez adw. Bartosz Groele podczas VIII Kongresu Prawa Bankowego, organizowanego przez Związek Banków Polskich. Artykuł został opracowany na podstawie praktycznych doświadczeń, z którymi adw. Bartosz Groele i adw. Kamil Strus zetknęli się w toku prowadzonych przez kancelarię procesów pauliańskich. https://www.pcdk.pl/index.php/aktualnosci/prawo/item/417-czy-ustanowienie-hipoteki-jest-nadal-pewnym-sposobem-zabezpieczenia-wierzytelnosci?fbclid=IwAR0Lgm5ur7lV-QJbetnyBdvkrxOCBQFZxheLZzXlBsyKdMqNOprsStWFHu4

Wypracowanie satysfakcjonującego kompromisu w postępowaniu sanacyjnym

Miło nam poinformować, że w ostatnim czasie wydane zostało przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu sanacyjnym, w którym Kancelaria Tomasik Groele Adwokaci pod kierunkiem adw. Bartosz Groele i adw. Bartosz Magnowski reprezentowała głównego wierzyciela PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skomplikowany i wielowątkowy proces negocjacji zakończył się wypracowaniem satysfakcjonującego kompromisu, który pozwolił również na niezwłoczne wykonanie układu.

Sierpniowa premiera publikacji pt. ,,Dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości. Perspektywa międzynarodowa i polska”

Mamy przyjemność poinformować, że w sierpniu br. swoją premierę miała publikacja pt. ,,Dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości. Perspektywa międzynarodowa i polska” pod redakcją dra hab. Rafał Adamus prof. ucz. UO, adw. Maciej Geromin, adw. Bartosz Groele i sędziego Zbigniewa Miczka. Opracowanie tworzyło szerokie grono ekspertów: dr Grzegorz Keler, dr Aleksandra Krawczyk, dr. n. pr., LL.M. corp. restruc., adw. Bartosz Magnowski, dr Przemysław Malinowski, Tomasz Potempa, Anna Pukszto, Jerzy Slawek, dr Marcin Smaga, Bartosz Sokół, r. pr. Maciej Stasiewicz, Emil Szczepanik, Sławomir Szejna, dr Tomasz Trocki, PhD, LL.M., dr Konrad Trzonkowski, PhD, prof. WSHiU, r. pr. Marzena Zalewska

Publikacja to pierwsze krajowe opracowanie tematyki związanej z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 (dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości), co wydaje się szczególnie ważne na przedpolu jej implementacji w porządku krajowym. Wierzymy, że ta pozycja otworzy doktrynalną dyskusję w tym obszarze, do czego szczerze zachęcamy.

Finalizacja transakcji sprzedaży oleju napędowego wchodzącego w skład masy sanacyjnej klienta Kancelarii

Z przyjemnością informujemy, iż w ostatnich dniach lipca br. doszło do finalizacji transakcji sprzedaży oleju napędowego wchodzącego w skład masy sanacyjnej naszego Klienta – spółki działającej w branży paliwowej, wobec której prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne.

Sprzedaż nastąpiła w toku przetargu, zorganizowanego na podstawie zgody sędziego-komisarza, wydanej w trybie art. 323 ust. 1 pr. rest., a zakończenie z sukcesem tego procesu cieszy szczególnie z uwagi na fakt, iż okazał się on bardzo skomplikowany i wielowątkowy.
Niewątpliwym zaszczytem dla Kancelarii i pracującego nad sprawą zespołu – pod kierunkiem adw. Bartosz Groele – jest skuteczne zakończenie tego precedensowego procesu sprzedaży, rozpoczętego już w czerwcu 2020 r., w głównej mierze przy udziale apl. Karolina Piątek.

30.06.2021r. Partner Kancelarii TGA Bartosz Groele powołany do Zespołu ds. restrukturyzacji podmiotów szpitalnych przy Ministerstwie Zdrowia

Z dumą informujemy, że Partner Kancelarii TGA adw. Bartosz Groele został powołany w dniu 30 czerwca br. jako członek Zespołu do spraw przygotowania projektu przepisów w zakresie rozwoju, optymalizacji i reformy podmiotów szpitalnych, działającym przy Ministerstwie Zdrowia. Głównym zadaniem zespołu jest przygotowanie projektu ustawy reformującej sektor szpitalnictwa, wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji. Mec. Groele został zaproszony do udziału w pracach ze względu na swoje wieloletnie teoretyczne i praktyczne doświadczenie w temacie restrukturyzacji i prawa insolwencyjnego.

Precedensowe orzeczenie SO w Katowicach w kwestii możliwości ogłoszenia upadłości w czasie prowadzenia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

W miesiącu czerwcu 2021 roku Sąd Okręgowy w Katowicach wypowiedział się w kwestii możliwości ogłoszenia upadłości w czasie prowadzenia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, w prowadzonej przez Kancelarię sprawie upadłościowej. Sąd jednoznacznie wskazał, że od dnia otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, a więc od dnia dokonania obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, nie jest dopuszczalne ogłoszenie upadłości ze względu na treść art. 9a Prawa upadłościowego. Problematyka ta była dotychczas niewyjaśniona, o czym w ubiegłym roku sygnalizowaliśmy w artykule autorstwa r. pr. Wojciecha Młocka i apl. Karoliny Piątek https://www.prawo.pl/biznes/uproszczone-postepowanie-restrukturyzacyjne-w-kolizji-z,502899.html Orzeczenie to ma precedensowy i bardzo doniosły wpływ na dalsze stosowanie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, które jak wynika z informacji płynących z Ministerstwa Sprawiedliwości, zostanie na stałe wprowadzone do porządku prawa insolwencyjnego. Jest to niewątpliwie wielki zaszczyt dla Kancelarii i pracującego nad sprawą zespołu w składzie adw. Bartosz Groele, r. pr. Wojciech Młocek, adw. Kamil Strus, że mogła istotnie przyczynić się do tego precedensowego orzeczenia.

17.06.2021 r. udział Kancelarii TGA w VIII Kongresie Prawa Bankowego, organizowanym przez Związek Banków Polskich

W dniu 17 czerwca 2021 roku odbył się VIII Kongres Prawa Bankowego, organizowany przez Związek Banków Polskich. Tegoroczna edycja poświęcona była trzem tematom przewodnim, z których jeden dotyczył aktualnych kierunków restrukturyzacji z perspektywy polskiego sektora bankowego. W ramach tego bloku swoją prelekcję wygłosił Partner Kancelarii i ekspert prawa insolwencyjnego, adw. Bartosz Groele. Temat wygłoszonej prezentacji, to: „Czy ustanowienie hipoteki jest nadal pewnym sposobem zabezpieczenia wierzytelności – aktualne kierunki orzecznictwa w zakresie kolizji uprawnień wierzyciela pauliańskiego i wierzyciela hipotecznego”. Podejmowana problematyka dotyczyła zagadnień stanowiących istotną część praktyki zawodowej Kancelarii – w które szczególnie zaangażowani są aktualnie adw. Bartosz Groele i adw. Kamil Strus.

Wyniki 18. edycji rankingu kancelarii prawniczych „Rzeczpospolitej” 2020 r.

10 czerwca br. opublikowany został coroczny ranking Kancelarii Prawniczych przygotowywany przez redakcję Rzeczpospolita. Ponieważ w ubiegłym roku z uwagi na pandemię Covid-19 nie ogłaszano klasyfikacji w kategoriach „rekomendacje”, by zachować ciągłość rankingu, zrobiono to w tym roku i zabezpieczono wyniki. Z uwagi na koronawirusa zwycięzców w poszczególnych kategoriach nie wybierały kapituły, ale decydowała liczba wskazań samych kancelarii. Stąd, miło nam poinformować, że Kancelaria TGA została wyróżniona w obszarze naszej specjalizacji: restrukturyzacji i upadłości. W XVIII edycji otrzymała status jednej z czterech rekomendowanych do współpracy kancelarii, wraz z najlepszymi na rynku, a wśród rekomendowanych prawników znalazł się Partner naszej Kancelarii i wieloletni ekspert prawa insolwencyjnego, adw. Bartosz Groele. Wyróżnienia i nagrody budują, ale naszą główną misją niezmiennie pozostaje codzienne wsparcie naszych Klientów w stojących przed nimi wyzwaniach. Poniżej, link do artykułu https://www.rp.pl/Rankingi/306109993-Ranking-kancelarii-prawniczych-2020-kto-zwyciezyl-w-rekomendacjach.html

10.06.2021 adw. Bartosz Groele prelegentem na seminarium naukowym Katedry Prawa Handlowego Uniwersytetu Gdańskiego i Związku Uczelni Fahrenheita.

W dniu dzisiejszym tj. 10.06.2021 Partner kancelarii adw. Bartosz Groele uczestniczył w seminarium naukowym poświęconym kwestiom aktualnych problemów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, organizowanym przez Katedrę Prawa Handlowego Uniwersytetu Gdańskiego i Związku Uczelni Fahrenheita. Tematem prelekcji była „Regulacja grup kapitałowych w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym – czy potrzebne są zmiany?”. Seminarium poświęcone było kwestiom związanym z wdrożeniem Dyrektywy 2019/1023 w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a zwłaszcza ocenie wprowadzonego Tarczą 4.0. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, pełniącego także funkcje rozwiązania pilotażowego dla środków przewidzianych Dyrektywą.