Sukces zespołu Kancelarii w procesie przygotowanej likwidacji w ramach upadłości konsumenckiej

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że zespół Kancelarii pod przewodnictwem Partnera adw. Bartosza Groele w składzie apl. rad. Mateusz Grzeszczyk, jak również na początkowym etapie procesu R. Pr. Ewa Tkaczuk z sukcesem przeprowadził proces przygotowanej likwidacji w ramach tzw. upadłości konsumenckiej.

W dniu 28 grudnia 2020 r. Wydział V Gospodarczy Sądu Rejonowego w Opolu ogłosił upadłość konsumencką, zatwierdzając jednocześnie warunki sprzedaży majątku dłużnika o znacznej wartości. Sprawa jest o tyle precedensowa, że do niedawna nie było jasności co do możliwości skorzystania z instytucji przygotowanej likwidacji (pre-pack) w postępowaniu dotyczącym upadłości konsumenckiej. Dzięki nowelizacji prawa upadłościowego z marca 2020 r. wprost dopuszczono możliwość złożenia takiego wniosku. Rozstrzygnięcie sądu w Opolu może zostać uznane za jedno z pierwszych w tej kwestii.

 

16.10.2020 r ogłoszenie upadłości Home Broker S.A.

W dniu 16.10.2020 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Home Broker S.A. Kancelaria zajmowała się doradztwem dla Spółki od momentu rozpoczęcia prac nad wnioskiem upadłościowym oraz reprezentowała ją na etapie przed ogłoszeniem upadłości. Pracami kierował Partner Kancelarii adw. Bartosz Groele, a zespół uzupełniali adw. Bartosz Magnowski, r.pr. Wojciech Młocek, adw. Kamil Strus, apl. rad. Dominika Koss oraz apl. rad. Karolina Piątek.

Dwie skargi kasacyjne złożone do Sądu Najwyższego przez zespół Kancelarii przyjęte do rozpoznania

Z wielką przyjemnością informujemy o przyjęciu w ostatnim czasie przez Sąd Najwyższy do rozpoznania dwóch skarg kasacyjnych złożonych przez naszą Kancelarię. Dotyczyły one roszczeń pauliańskich związanych ze sprzedażą bądź obciążeniem hipotecznym nieruchomości (sygn. akt: III CSK 338/19 oraz I CSK 130/20). Partner Kancelarii adw. Bartosz Groele kierował zespołem, który przygotowywał skargi, a w jego składzie udział wzięli adw. Kamil Strus, r.pr. Wojciech Młocek i adw. Bartosz Magnowski. W obydwu przypadkach SN podzielił zapatrywanie Zespołu Kancelarii o występowaniu istotnych zagadnień prawnych – wskutek czego przedmiotem rozpoznania na rozprawie przed SN będzie: wykładnia przesłanki pokrzywdzenia wierzycieli i wykładnia pojęcia arbitralności ich zaspokojenia, szczegółowe określenie rozkładu ciężaru dowodowego w procesie pauliańskim oraz rozstrzygnięcie, czy wierzyciel pauliański jest na podstawie art. 532 k.c. Cieszy nas fakt, że będziemy mieli okazję uczestniczyć w kształtowaniu linii orzeczniczej dla tak ważnych obszarów w obrocie gospodarczym.

08.10.2020 r. Komentarz Partnera adw. Bartosza Groele w artykule pt. „ Fiskus i ZUS chodzą na układy. Jak wygląda dogadywanie się firm z urzędami”, Dziennik Gazeta Prawna

Partner Kancelarii adw. Bartosz Groele jako ekspert prawa insolwencyjnego udzielił komentarza w artykule pt. „ Fiskus i ZUS chodzą na układy. Jak wygląda dogadywanie się firm z urzędami”, jaki ukazał się w dniu 08.10.br. w Dziennik Gazeta Prawna. Artykuł dotyczy zagadnienia mówiącego o tym, jak obecnie przebiega dogadywanie się zadłużonych przedsiębiorstw z Urzędem Skarbowym i ZUSem. Dzięki regulacjom wprowadzonym 1 stycznia 2016 r. w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym znacząco ograniczono katalog należności publicznoprawnych, które mają pierwszeństwo przy egzekucji oraz wprowadzono tzw. instytucję testu prywatnego wierzyciela. Skutki wprowadzonych zmian w większości pozytywnie ocenia Partner Kancelarii. Jego obszerny komentarz do zagadnienia cytuje dzisiejszy Dziennik Gazeta Prawna. Polecamy lekturę pod poniższym linkiem https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1492868,fiskus-i-zus-chodza-na-uklady-jak-wyglada-sprawa-dogadywania-sie-firm-z-urzedami.html

07-09.10.2020, 16 edycja ICABE 2020 ; The International Conference on Applied Business and Economics, z udziałem i prelekcją Partnera adw. Bartosza Groele

W dniach 7-9 października odbyła się 16 edycja międzynarodowej konferencji ICABE 2020: The International Conference on Applied Business and Economics. Do udziału w tym evencie zaproszony został Partner Kancelarii adw. Bartosz Groele, który podczas pierwszego dnia konferencji wspólnie z naukowcami z Politechniki Gdańskiej oraz SGH Warsaw School of Economics wystąpił z prelekcją pt. „„Bankruptcy Law Severity for Debtors – Comparative Analysis Among Selected Countries”. Wydarzenie to organizowane było w tym roku w całości online – przez uczelnie wyższe, instytucje edukacyjne i organizacje ekonomiczne z Polski, Grecji, Malty, Hiszpanii, Rosji, Łotwy i Stanów Zjednoczonych. Założeniem tej i kolejnych edycji jest łączynie świat nauki z biznesem i ekonomią w celu zacieśniania współpracy między naukowcami a profesjonalistami.

Adw. Bartosz Magnowski i R. Pr. Krystyna Lachner autorami artykułu pt. „Jak dbać o interesy wierzyciela, gdy trwa uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne” w Dziennik Gazeta Prawna

W Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się obszerny artykuł autorstwa adw. Bartosza Magnowskiego i r.pr. Krystyna Lachner pt. „Jak dbać o interesy wierzyciela, gdy trwa uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne”. Publikacja zawiera szereg praktycznych przykładów i wzorów dla wierzycieli. Zachęcamy do lektury artykułu w wersji papierowej lub elektronicznej pod adresem: https://lnkd.in/dx8KJze

Zespół Kancelarii współautorem publikacji pt. „COVID-19. Komentarz BeckOK® do Tarcz antykryzysowych” Wyd. C.H. Beck

Publikacja pt. „ COVID-19. Komentarz BeckOK® do Tarcz antykryzysowych”, która ukazała się ostatnio na platformie Legalis Wydawnictwa C.H. Beck pod red. dr. Kamila Szmida, w wyczerpujący sposób ukazuje rozwiązania wprowadzone przez wydane ostatnimi czasy ustawy mające na celu łagodzenie skutków epidemii. Współautorami tego komentarza było ponad 40 prawników- praktyków, którzy specjalizują się w różnych dziedzinach prawa. Wśród nich znaleźli się prawnicy naszej Kancelarii; Partner Kancelarii adw. Bartosz Groele, adw. Bartosz Magnowski, r.pr. Wojciech Młocek oraz apl. r.pr. Patryk Zawada. Z publikacją można zapoznać się pod poniższym linkiem https://legalis.pl/aktualnosci/covid-19-komentarze-do-ustaantykryzysowych/fbclid=IwAR0mZXCXg0pmBIMqlpqgD9odajE1h1bli0jg3a293HLSl3qxW9sZRhu56i4

Wypowiedź R.Pr. Wojciecha Mocka i apl.r.pr. Karoliny Piątek na łamach portalu Prawo.pl nt. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

R.Pr. Wojciech Młocek i Apl. R.Pr. Karolina Piątek wypowiedzieli się na łamach portalu Prawo.pl na temat uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, które zostało wprowadzone 24.06.br na podstawie Tarcza 4.0..Przy zestawieniu ich z obecnym kształtem przepisów prawa upadłościowego stwarza ono wiele wątpliwości interpretacyjnych m.in. w kwestii kolizji wniosku o ogłoszenie upadłości i otwarcia uproszczonej restrukturyzacji. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem pod poniższym linkiem https://www.prawo.pl/biznes/uproszczone-postepowanie-restrukturyzacyjne-w-kolizji-z,502899.html

Rekrutacja na otwarte studia podyplomowe „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe” na Uniwersytecie Jagiellońskim na rok akademicki 2020/2021

Rozpoczęła się rekrutacja na otwarte studia podyplomowe o tematyce „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe”, które prowadzone będą od stycznia do końca września 2021 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. Trwa ona do 25 października br., a o jej wyniku decyduje kolejność zgłoszeń. Prowadzona jest  przez stronę internetową, a formularz kwalifikacyjny znajduje się pod  poniższym linkiem

 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspxid=6yYO676_0keekOvSQm2869Yrjrd3Za9CtHRFJmBchBtUOERWUEU4NDE4U1RINjRXNUhWOUg3TlhBOC4u

Co do zasady, zajęcia będą odbywały się w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu, z wakacyjną przerwą w lipcu i sierpniu, z zachowaniem możliwości przejścia na zajęcia zdalne, w zależności od bieżącej sytuacji epidemiologicznej. Wykłady mają na celu m.in. przekazanie podstawowych wiadomości z zakresu ekonomii, rachunkowości, metodyki pracy biegłych oraz zrozumienie procesów gospodarczych , na tle których dochodzi do upadłości. Ponadto, przekazana zostanie również aktualna i ekspercka wiedza w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz w zakresie innych gałęzi prawa, takich jak np. prawo karne, cywilne i finansowe. Studia trwają dwa semestry i kończą się testem zaliczeniowym.

Prelegentami niniejszych studiów będą zarówno osoby zajmujące się naukowo problemami upadłości i restrukturyzacji, jak też wybitni praktycy m.in. sędziowie sądów administracyjnych, powszechnych, Sądu Najwyższego, adwokaci , radcowie prawni oraz biegli sądowi. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem studiów pod poniższym linkiem

https://www.law.uj.edu.pl/~kpg/studia-podyplomowe-i-kursy/2564-2/