17.06.2021 r. udział Kancelarii TGA w VIII Kongresie Prawa Bankowego, organizowanym przez Związek Banków Polskich

W dniu 17 czerwca 2021 roku odbył się VIII Kongres Prawa Bankowego, organizowany przez Związek Banków Polskich. Tegoroczna edycja poświęcona była trzem tematom przewodnim, z których jeden dotyczył aktualnych kierunków restrukturyzacji z perspektywy polskiego sektora bankowego. W ramach tego bloku swoją prelekcję wygłosił Partner Kancelarii i ekspert prawa insolwencyjnego, adw. Bartosz Groele. Temat wygłoszonej prezentacji, to: „Czy ustanowienie hipoteki jest nadal pewnym sposobem zabezpieczenia wierzytelności – aktualne kierunki orzecznictwa w zakresie kolizji uprawnień wierzyciela pauliańskiego i wierzyciela hipotecznego”. Podejmowana problematyka dotyczyła zagadnień stanowiących istotną część praktyki zawodowej Kancelarii – w które szczególnie zaangażowani są aktualnie adw. Bartosz Groele i adw. Kamil Strus.

Wyniki 18. edycji rankingu kancelarii prawniczych „Rzeczpospolitej” 2020 r.

10 czerwca br. opublikowany został coroczny ranking Kancelarii Prawniczych przygotowywany przez redakcję Rzeczpospolita. Ponieważ w ubiegłym roku z uwagi na pandemię Covid-19 nie ogłaszano klasyfikacji w kategoriach „rekomendacje”, by zachować ciągłość rankingu, zrobiono to w tym roku i zabezpieczono wyniki. Z uwagi na koronawirusa zwycięzców w poszczególnych kategoriach nie wybierały kapituły, ale decydowała liczba wskazań samych kancelarii. Stąd, miło nam poinformować, że Kancelaria TGA została wyróżniona w obszarze naszej specjalizacji: restrukturyzacji i upadłości. W XVIII edycji otrzymała status jednej z czterech rekomendowanych do współpracy kancelarii, wraz z najlepszymi na rynku, a wśród rekomendowanych prawników znalazł się Partner naszej Kancelarii i wieloletni ekspert prawa insolwencyjnego, adw. Bartosz Groele. Wyróżnienia i nagrody budują, ale naszą główną misją niezmiennie pozostaje codzienne wsparcie naszych Klientów w stojących przed nimi wyzwaniach. Poniżej, link do artykułu https://www.rp.pl/Rankingi/306109993-Ranking-kancelarii-prawniczych-2020-kto-zwyciezyl-w-rekomendacjach.html

10.06.2021 adw. Bartosz Groele prelegentem na seminarium naukowym Katedry Prawa Handlowego Uniwersytetu Gdańskiego i Związku Uczelni Fahrenheita.

W dniu dzisiejszym tj. 10.06.2021 Partner kancelarii adw. Bartosz Groele uczestniczył w seminarium naukowym poświęconym kwestiom aktualnych problemów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, organizowanym przez Katedrę Prawa Handlowego Uniwersytetu Gdańskiego i Związku Uczelni Fahrenheita. Tematem prelekcji była „Regulacja grup kapitałowych w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym – czy potrzebne są zmiany?”. Seminarium poświęcone było kwestiom związanym z wdrożeniem Dyrektywy 2019/1023 w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a zwłaszcza ocenie wprowadzonego Tarczą 4.0. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, pełniącego także funkcje rozwiązania pilotażowego dla środków przewidzianych Dyrektywą.

29.05.2021 r. adw. Bartosz Groele prelegentem zajęć na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim

W sobotę, 29 maja br., Partner kancelarii adw. Bartosz Groele miał przyjemność poprowadzić zajęcia na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na , których tematem było „Zarządzanie upadłością grupy spółek”. Na niniejszych zajęciach poruszona została problematyka dotycząca krajowych i zagranicznych regulacji prawnych.

Zatwierdzenie układu w PPU na sumę wierzytelności 12 mln. zł.

Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie Kancelarii. W dniu 24 maja br. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, zatwierdził układu w przyspieszonym postępowaniu układowym w układzie częściowym dla wiodącego przedsiębiorstwa z branży automotive. Suma wierzytelności objętych układem to około 8 milionów złotych, zaś poparcie układu wyraziło 100% wierzycieli. Sprawa prowadzona była przez zespół Kancelarii pod kierunkiem adw. Bartosz Groele, adw. Bartosz Magnowski oraz r. pr. Agnieszka Kuciak.

5-7 maja 2021 rok, Nowy Jork, 58 sesja V Grupy Roboczej prawa insolwencyjnego (UNCITRAL)

W dniach 5-7 maja 2021 roku odbędą się obrady V Grupy Roboczej prawa insolwencyjnego (UNICITRAL). Kolejny już raz w gronie delegatów z ramienia Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii znalazł się Partner Kancelarii adw. Bartosz Groele. W tym roku gospodarzem niemniejszego wydarzenia będzie Nowy Jork, choć z uwagi na pandemię obrady odbędą się w przeważającej mierze on-line. Niniejsza sesja obsługiwana będzie z Wiednia, gdzie delegaci będą mogli uczestniczyć w niej osobiście. Kontynuacji prac doczeka się temat projektu tekstu w sprawie uproszczenia systemu upadłościowego, a jego celem jest przedstawienie finalnego projektu Komisji. Z agendą spotkania można zapoznać się pod poniższym linkiem; https://undocs.org/en/A/CN.9/WG.V/WP.171

20.04.2021 r. sukces Kancelarii w postępowaniu dot. orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 20 kwietnia br. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – po ponad dwóch latach postępowania dot. orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie art. 373 prawa upadłościowego – oddalił wniosek złożony przeciwko naszemu Klientowi, będącemu byłym członkowi zarządu dużej spółki giełdowej wchodzącej w skład grupy kapitałowej świadczącej kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej na terenie całego kraju. Podkreślenia wymaga fakt, że to już drugi z członków zarządu tej spółki, reprezentowany w analogicznej sprawie przez adw. Bartosza Groele i adw. Kamila Strusa. Poprzednia sprawa została już prawomocnie zakończona na korzyść naszego Klienta. Jest nam niezmiernie miło, że mieliśmy okazję efektywnie reprezentować Klientów w kolejnym zaawansowanym postępowaniu gospodarczym.

14.04.2021 r. zatwierdzenie układu w PPU na sumę wierzytelności 12 milionów złotych

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 14 kwietnia br. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VIII Gospodarczy zatwierdził układ w przyspieszonym postępowaniu układowym naszego Klienta z branży mięsnej, które prowadzone było przez zespół Kancelarii, którym kierował adw. Barosz Groele wraz adwokatem Bartoszem Magnowskim. Suma wierzytelności objętych układem to ponad 12 milionów złotych. Wart podkreślenia jest fakt, że dzięki profesjonalnie przeprowadzonym negocjacjom, uzyskano ponad 90% poparcie dla układu.

Kancelaria TGA stawia na najwyższą jakość obsługi Klientów

Kancelaria TGA stawia na najwyższą jakość obsługi Klientów poprzez pogłębianie specjalizacji w wybranych sektorach. Przez ostatnie lata doświadczeń i rozwoju osiągnęła renomę, plasując się wśród najlepszych krajowych specjalistów z zakresu restrukturyzacji, upadłości i szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Obecnie szczególną uwagę zespół Kancelarii kładzie na zagadnienia dot. skarg pauliańskich, restrukturyzacji grup kapitałowych, transgranicznych procesów restrukturyzacji, czy wsparcia transakcji rynku kapitałowego. Kancelaria liczy obecnie ponad 20 osób z wieloletnim doświadczeniem w obszarze specjalizacji. Kancelaria współpracuje również na stałe z dwoma ekspertami of counsel: prof. dr hab. Dariuszem Wędzkim oraz dr Markiem Porzyckim.

Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i zapraszamy do współpracy!