Szkolenie kadry Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 24-25 marca br

W dniach 24-25 marca 2021 roku Partnerzy Kancelarii adw. Bartosz Groele wraz z adw. Bartoszem Magnowskim i R. Pr. Wojciechem Młockiem mieli przyjemność przeprowadzić szkolenie online dla kadry Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Warsztaty te obejmowały tematykę restrukturyzacji i upadłości. To kolejne szkolenie przeprowadzone w ostatnim czasie przez ekspertów Kancelarii.

Wywiad z partnerem kancelarii adw. Bartoszem Groele dla serwisu retailnet.pl o zasadach restrukturyzacji w branży retail

Partner kancelarii adw. Bartosz Groele jako ekspert prawa restrukturyzacyjnego udzielił wywiadu serwisowi informacyjnemu dla profesjonalistów rynku centrów handlowych i handlu detalicznego w Polsce – retailnet.pl. Wraz z Joanną Smolarczyk – specjalistą w budowaniu modeli biznesowych przybliżyli temat restrukturyzacji, która może okazać się korzystna nie tylko dla najemców, ale również dla wynajmujących. Pan Mecenas nawiązał w wywiadzie do spowodowanej przez pandemię niełatwej sytuacji centrów handlowych oraz przybliżył procedurę i oparcie jej w przepisach prawnych.
Zapraszamy do lektury wywiadu pod linkiem: https://retailnet.pl/2021/03/15/83804-wywiad-j-smolarczyk-varsedge-i-b-groele-kancelaria-tomasik-groele-i-partnerzy-restrukturyzacja-moze-byc-korzystna-nie-tylko-dla-najemcow-ale-i-wynajmujacych/

Adw. Bartosz Groele i apl. rad. Dominika Koss autorami artykułu pt. „Regulamin rady wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym 2.0” w kwartalniku „Doradca Restrukturyzacyjny”.

W najnowszym numerze kwartalnika Doradca Restrukturyzacyjny ukazał się artykuł autorstwa partnera kancelarii adw. Bartosza Groele oraz apl. rad. Dominiki Koss pt. „Regulamin rady wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym 2.0”. Autorzy artykułu poruszają istotne w obecnych czasach kwestie dotyczące konieczności odbywania posiedzeń rady wierzycieli oraz głosowania podczas nich w sposób zdalny. Bazując na własnych doświadczeniach autorów oraz na wcześniejszej publikacji Pana Mecenasa zaproponowano nowy wzór regulaminu rady wierzycieli, w którym miałaby się znaleźć problematyka przeprowadzania zdalnych posiedzeń. Zachęcamy do lektury artykułu.

Adwokat Bartosz Groele wśród wykładowców na studiach podyplomowych z zakresu Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Ruszyła kolejna, tym razem otwarta, edycja studiów podyplomowych z zakresu Prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i finansowego organizowanych przez Katedrę Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Praktyczny wymiar studiów gwarantują wykładowcy, którymi są zarówno osoby zajmujące się naukowo problemami upadłości i restrukturyzacji, jak również wybitni praktycy. Miło nam więc poinformować, że w tegorocznej edycji studiów w imponującym gronie wykładowców znalazł się partner kancelarii adwokat Bartosz Groele. Poprowadzi on nie tylko warsztaty, ale również wykłady. Program studiów jest niezwykle ciekawy i praktyczny. Celem studiów jest przekazanie podstawowych wiadomości z zakresu rachunkowości, metodyki pracy biegłych, ekonomii oraz zrozumienie procesów gospodarczych, na tle których dochodzi do upadłości. Obok szeroko pojętych zagadnień z zakresu restrukturyzacji i upadłości, na szczególną uwagę zasługują m.in. tematy dotyczące skargi pauliańskiej czy mediacji.
Szczegółowy program studiów wraz z prelegentami poszczególnych wykładów dostępny jest pod linkiem https://www.law.uj.edu.pl/~kpg/studia-podyplomowe-i-kursy/2564-2/

Sukces zespołu Kancelarii w procesie przygotowanej likwidacji w ramach upadłości konsumenckiej

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że zespół Kancelarii pod przewodnictwem Partnera adw. Bartosza Groele w składzie apl. rad. Mateusz Grzeszczyk, jak również na początkowym etapie procesu R. Pr. Ewa Tkaczuk z sukcesem przeprowadził proces przygotowanej likwidacji w ramach tzw. upadłości konsumenckiej.

W dniu 28 grudnia 2020 r. Wydział V Gospodarczy Sądu Rejonowego w Opolu ogłosił upadłość konsumencką, zatwierdzając jednocześnie warunki sprzedaży majątku dłużnika o znacznej wartości. Sprawa jest o tyle precedensowa, że do niedawna nie było jasności co do możliwości skorzystania z instytucji przygotowanej likwidacji (pre-pack) w postępowaniu dotyczącym upadłości konsumenckiej. Dzięki nowelizacji prawa upadłościowego z marca 2020 r. wprost dopuszczono możliwość złożenia takiego wniosku. Rozstrzygnięcie sądu w Opolu może zostać uznane za jedno z pierwszych w tej kwestii.

 

16.10.2020 r ogłoszenie upadłości Home Broker S.A.

W dniu 16.10.2020 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Home Broker S.A. Kancelaria zajmowała się doradztwem dla Spółki od momentu rozpoczęcia prac nad wnioskiem upadłościowym oraz reprezentowała ją na etapie przed ogłoszeniem upadłości. Pracami kierował Partner Kancelarii adw. Bartosz Groele, a zespół uzupełniali adw. Bartosz Magnowski, r.pr. Wojciech Młocek, adw. Kamil Strus, apl. rad. Dominika Koss oraz apl. rad. Karolina Piątek.

Dwie skargi kasacyjne złożone do Sądu Najwyższego przez zespół Kancelarii przyjęte do rozpoznania

Z wielką przyjemnością informujemy o przyjęciu w ostatnim czasie przez Sąd Najwyższy do rozpoznania dwóch skarg kasacyjnych złożonych przez naszą Kancelarię. Dotyczyły one roszczeń pauliańskich związanych ze sprzedażą bądź obciążeniem hipotecznym nieruchomości (sygn. akt: III CSK 338/19 oraz I CSK 130/20). Partner Kancelarii adw. Bartosz Groele kierował zespołem, który przygotowywał skargi, a w jego składzie udział wzięli adw. Kamil Strus, r.pr. Wojciech Młocek i adw. Bartosz Magnowski. W obydwu przypadkach SN podzielił zapatrywanie Zespołu Kancelarii o występowaniu istotnych zagadnień prawnych – wskutek czego przedmiotem rozpoznania na rozprawie przed SN będzie: wykładnia przesłanki pokrzywdzenia wierzycieli i wykładnia pojęcia arbitralności ich zaspokojenia, szczegółowe określenie rozkładu ciężaru dowodowego w procesie pauliańskim oraz rozstrzygnięcie, czy wierzyciel pauliański jest na podstawie art. 532 k.c. Cieszy nas fakt, że będziemy mieli okazję uczestniczyć w kształtowaniu linii orzeczniczej dla tak ważnych obszarów w obrocie gospodarczym.

08.10.2020 r. Komentarz Partnera adw. Bartosza Groele w artykule pt. „ Fiskus i ZUS chodzą na układy. Jak wygląda dogadywanie się firm z urzędami”, Dziennik Gazeta Prawna

Partner Kancelarii adw. Bartosz Groele jako ekspert prawa insolwencyjnego udzielił komentarza w artykule pt. „ Fiskus i ZUS chodzą na układy. Jak wygląda dogadywanie się firm z urzędami”, jaki ukazał się w dniu 08.10.br. w Dziennik Gazeta Prawna. Artykuł dotyczy zagadnienia mówiącego o tym, jak obecnie przebiega dogadywanie się zadłużonych przedsiębiorstw z Urzędem Skarbowym i ZUSem. Dzięki regulacjom wprowadzonym 1 stycznia 2016 r. w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym znacząco ograniczono katalog należności publicznoprawnych, które mają pierwszeństwo przy egzekucji oraz wprowadzono tzw. instytucję testu prywatnego wierzyciela. Skutki wprowadzonych zmian w większości pozytywnie ocenia Partner Kancelarii. Jego obszerny komentarz do zagadnienia cytuje dzisiejszy Dziennik Gazeta Prawna. Polecamy lekturę pod poniższym linkiem https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1492868,fiskus-i-zus-chodza-na-uklady-jak-wyglada-sprawa-dogadywania-sie-firm-z-urzedami.html

07-09.10.2020, 16 edycja ICABE 2020 ; The International Conference on Applied Business and Economics, z udziałem i prelekcją Partnera adw. Bartosza Groele

W dniach 7-9 października odbyła się 16 edycja międzynarodowej konferencji ICABE 2020: The International Conference on Applied Business and Economics. Do udziału w tym evencie zaproszony został Partner Kancelarii adw. Bartosz Groele, który podczas pierwszego dnia konferencji wspólnie z naukowcami z Politechniki Gdańskiej oraz SGH Warsaw School of Economics wystąpił z prelekcją pt. „„Bankruptcy Law Severity for Debtors – Comparative Analysis Among Selected Countries”. Wydarzenie to organizowane było w tym roku w całości online – przez uczelnie wyższe, instytucje edukacyjne i organizacje ekonomiczne z Polski, Grecji, Malty, Hiszpanii, Rosji, Łotwy i Stanów Zjednoczonych. Założeniem tej i kolejnych edycji jest łączynie świat nauki z biznesem i ekonomią w celu zacieśniania współpracy między naukowcami a profesjonalistami.

Adw. Bartosz Magnowski i R. Pr. Krystyna Lachner autorami artykułu pt. „Jak dbać o interesy wierzyciela, gdy trwa uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne” w Dziennik Gazeta Prawna

W Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się obszerny artykuł autorstwa adw. Bartosza Magnowskiego i r.pr. Krystyna Lachner pt. „Jak dbać o interesy wierzyciela, gdy trwa uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne”. Publikacja zawiera szereg praktycznych przykładów i wzorów dla wierzycieli. Zachęcamy do lektury artykułu w wersji papierowej lub elektronicznej pod adresem: https://lnkd.in/dx8KJze