22.10.2021 r. Konferencja naukowa nt. badania w zakresie wdrożenia przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 w kontekście realizacji interesu banków.

Miło nam poinformować, że w dniu 7 października br. odbyła się konferencja naukowa, organizowana przez Katedrę Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz współorganizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań Nad Restrukturyzacją, którego członkiem zarządu jest partner Kancelarii TGA, adwokat Bartosz Groele. Przedmiotem konferencji był raport nt. badania w zakresie wdrożenia przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 w kontekście realizacji interesu banków.

Przy tej okazji chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w kolejnej edycji tej konferencji, która odbędzie się 22 października br. o godzinie 15, jak również zachęcić do zapoznania się z artykułem Pani Prof. Joanny Kruczalak-Jankowskiej pt. ,,Jak budować w Polsce kulturę restrukturyzacji – uwagi na tle wdrożenia dyrektywy 2019/1023”, który znajdą Państwo w najnowszym numerze kwartalnika Doradcy Restrukturyzacyjnego https://lnkd.in/de2PntuP

Od dn. 06.11.2021 r. adw. B. Groele i adw. K. Strus będą prowadzić zajęcia na studiach podyplomowych UJ

Pragniemy poinformować, że partner kancelarii TGA, adw. Bartosz Groele wraz z adw. Kamilem Strusem , od dnia  6 listopada br. będą prowadzić zajęcia na studiach podyplomowych Katedry Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Jagiellońskiego z  zakresu Prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i finansowego zintegrowanego z wiedzą pozaprawną.

11.09.2021 r. Wykłady Partnera TGA adw. Bartosza Groele na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Partner Kancelarii TGA, adw. Bartosz Groele, jako ekspert prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, miał przyjemność w miniony weekend (11-12 września br.) poprowadzić wykład na studiach podyplomowych Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w przedmiocie instytucji zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Tekst autorstwa adw. Bartosz Groele w magazynie CDK Progressio pt. „Czy ustanowienie hipoteki jest nadal pewnym sposobem zabezpieczenia wierzytelności?”

Miło nam poinformować, że w najnowszym wydaniu magazynu CDK Progressio pojawił się tekst autorstwa adw. Bartosz Groele pt. „Czy ustanowienie hipoteki jest nadal pewnym sposobem zabezpieczenia wierzytelności?”. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z całością artykułu, który pierwotnie został zaprezentowany przez adw. Bartosz Groele podczas VIII Kongresu Prawa Bankowego, organizowanego przez Związek Banków Polskich. Artykuł został opracowany na podstawie praktycznych doświadczeń, z którymi adw. Bartosz Groele i adw. Kamil Strus zetknęli się w toku prowadzonych przez kancelarię procesów pauliańskich. https://www.pcdk.pl/index.php/aktualnosci/prawo/item/417-czy-ustanowienie-hipoteki-jest-nadal-pewnym-sposobem-zabezpieczenia-wierzytelnosci?fbclid=IwAR0Lgm5ur7lV-QJbetnyBdvkrxOCBQFZxheLZzXlBsyKdMqNOprsStWFHu4

Wypracowanie satysfakcjonującego kompromisu w postępowaniu sanacyjnym

Miło nam poinformować, że w ostatnim czasie wydane zostało przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu sanacyjnym, w którym Kancelaria Tomasik Groele Adwokaci pod kierunkiem adw. Bartosz Groele i adw. Bartosz Magnowski reprezentowała głównego wierzyciela PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skomplikowany i wielowątkowy proces negocjacji zakończył się wypracowaniem satysfakcjonującego kompromisu, który pozwolił również na niezwłoczne wykonanie układu.

Sierpniowa premiera publikacji pt. ,,Dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości. Perspektywa międzynarodowa i polska”

Mamy przyjemność poinformować, że w sierpniu br. swoją premierę miała publikacja pt. ,,Dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości. Perspektywa międzynarodowa i polska” pod redakcją dra hab. Rafał Adamus prof. ucz. UO, adw. Maciej Geromin, adw. Bartosz Groele i sędziego Zbigniewa Miczka. Opracowanie tworzyło szerokie grono ekspertów: dr Grzegorz Keler, dr Aleksandra Krawczyk, dr. n. pr., LL.M. corp. restruc., adw. Bartosz Magnowski, dr Przemysław Malinowski, Tomasz Potempa, Anna Pukszto, Jerzy Slawek, dr Marcin Smaga, Bartosz Sokół, r. pr. Maciej Stasiewicz, Emil Szczepanik, Sławomir Szejna, dr Tomasz Trocki, PhD, LL.M., dr Konrad Trzonkowski, PhD, prof. WSHiU, r. pr. Marzena Zalewska

Publikacja to pierwsze krajowe opracowanie tematyki związanej z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 (dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości), co wydaje się szczególnie ważne na przedpolu jej implementacji w porządku krajowym. Wierzymy, że ta pozycja otworzy doktrynalną dyskusję w tym obszarze, do czego szczerze zachęcamy.

Finalizacja transakcji sprzedaży oleju napędowego wchodzącego w skład masy sanacyjnej klienta Kancelarii

Z przyjemnością informujemy, iż w ostatnich dniach lipca br. doszło do finalizacji transakcji sprzedaży oleju napędowego wchodzącego w skład masy sanacyjnej naszego Klienta – spółki działającej w branży paliwowej, wobec której prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne.

Sprzedaż nastąpiła w toku przetargu, zorganizowanego na podstawie zgody sędziego-komisarza, wydanej w trybie art. 323 ust. 1 pr. rest., a zakończenie z sukcesem tego procesu cieszy szczególnie z uwagi na fakt, iż okazał się on bardzo skomplikowany i wielowątkowy.
Niewątpliwym zaszczytem dla Kancelarii i pracującego nad sprawą zespołu – pod kierunkiem adw. Bartosz Groele – jest skuteczne zakończenie tego precedensowego procesu sprzedaży, rozpoczętego już w czerwcu 2020 r., w głównej mierze przy udziale apl. Karolina Piątek.

30.06.2021r. Partner Kancelarii TGA Bartosz Groele powołany do Zespołu ds. restrukturyzacji podmiotów szpitalnych przy Ministerstwie Zdrowia

Z dumą informujemy, że Partner Kancelarii TGA adw. Bartosz Groele został powołany w dniu 30 czerwca br. jako członek Zespołu do spraw przygotowania projektu przepisów w zakresie rozwoju, optymalizacji i reformy podmiotów szpitalnych, działającym przy Ministerstwie Zdrowia. Głównym zadaniem zespołu jest przygotowanie projektu ustawy reformującej sektor szpitalnictwa, wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji. Mec. Groele został zaproszony do udziału w pracach ze względu na swoje wieloletnie teoretyczne i praktyczne doświadczenie w temacie restrukturyzacji i prawa insolwencyjnego.