Adw. Bartosz Magnowski i R. Pr. Wojciech Młocek nowymi partnerami Kancelarii

Z przyjemnością informujemy, że do grona partnerów naszej Kancelarii dołączyli: adwokat, doradca restrukturyzacyjny Bartosz Magnowski oraz radca prawny Wojciech Młocek. Obaj partnerzy posiadają bogate doświadczenie w obsłudze projektów insolwencyjnych, a w nowej roli będą rozwijać praktyki prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Gratulujemy i życzymy sukcesów!

Home Broker S. A. w gronie Klientów Kancelarii TPG

Spółka Home Broker SA podjęła współpracę z Kancelarią TPG w zakresie przygotowania i złożenia wniosku upadłościowego. Doradztwo prawne na etapie przed ogłoszeniem upadłości, prowadzi Partner Kancelarii TPG adw. Bartosz Groele wraz z  adw. Bartoszem Magnowskim i r. pr. Wojciechem Młockiem. To kolejny tak duży i wymagający projekt insolwencyjny z branży nieruchomościowej w portfolio Kancelarii.

11-14 maja 2020, obrady (online) V Grupy Roboczej prawa insolwencyjnego (UNCITRAL)

W dniach 11-14 maja 2020 roku obradują członkowie V Grupy Roboczej prawa insolwencyjnego (UNCITRAL). Wśród polskich delegatów znajduje się Partner Kancelarii TPG, adwokat Bartosz Groele. Ponieważ zaplanowane na kwiecień i maj sesje oraz seminaria nie mogą odbyć się w tradycyjny sposób, z uwagi na obecną sytuację na świecie (Pandemia COVID- 19), ONZ zdecydowało się zorganizować nieformalne konsultacje online. W e-spotkaniach uczestniczyć będą przedstawiciele większości 60. państw członkowskich, podczas których omówione zostaną zmiany w projekcie tekstu dotyczącego uproszczonego systemu postępowania upadłościowego. Z agendą spotkania można zapoznać się pod poniższym linkiem https://uncitral.un.org/en/working_groups/5/insolvency_law

08.05.2020 r. Partner Kancelarii TPG adw. Bartosz Groele udzielił wywiadu na łamach katowickiej Gazety Wyborczej w artykule pt. „Jak ratować piłkarskie kluby przed niebytem”

W ostatnich czasach całym światem, także światem futbolu wstrząsa Pandemia COVID-19. O tym, jak powinny zachować się kluby piłkarskie w obliczu problemów finansowych i ewentualnych kłopotów z niewypłacalnością wypowiedział się na łamach katowickiej Gazety Wyborczej Partner Kancelarii TPG adwokat Bartosz Groele. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem pod linkiem https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35024,25929458,jak-ratowac-pilkarskie-kluby-przed-niebytem-po-spadku.html

Otwarcie postępowania sanacyjnego wobec spółki realizującej transgraniczne dostawy produktów energetycznych

Dzięki zespołowi Kancelarii TPG w składzie: adw. Bartosz Magnowski, r. pr. Wojciech Młocek, apl. Karolina Piątek, pod kierownictwem Partnera Kancelarii TPG adw. Bartosza Groele, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego wobec spółki realizującej transgraniczne dostawy produktów energetycznych, w tym paliw płynnych, do największych koncernów w Europie i odbiorców indywidualnych. Spółka reprezentowana jest przez naszą Kancelarię od momentu rozpoczęcia przygotowywania wniosku restrukturyzacyjnego, jak również w nowo otwartym postępowaniu sanacyjnym.

Komentarz Partnera Kancelarii TPG adw. Bartosza Groele w artykule pt. „Epidemia koronawirusa nie musi się kończyć upadłością firmy – o sądowej restrukturyzacji” Dziennik „Rzeczpospolita” z dn. 14/04/2020

Partner Kancelarii TPG adw. Bartosz Groele, od lat zajmujący się tematyką restrukturyzacji przedsiębiorstw, udzielił komentarza w artykule pt. „Epidemia koronawirusa nie musi się kończyć upadłością firmy – o sądowej restrukturyzacji”, jaki ukazał się na łamach ogólnopolskiego dziennika „Rzeczpospolita” w dn. 14.04.2020 roku. Zachęcamy do zapoznania się ze wspomnianym artykułem pod linkiem; https://www.rp.pl/Firma/304139963-Epidemia-koronawirusa-nie-musi-sie-konczyc-upadloscia-firmy—o-sadowej-restrukturyzacji.html

Komentarz Partnera Kancelarii TPG adw. Bartosza Groele w artykule pt. „Nie dla wszystkich firm tarcza antykryzysowa. Restrukturyzacja, a jutro upadłość” Dziennik Gazeta Prawna z dn. 14/04/2020

Partner Kancelarii TPG adw. Bartosz Groele udzielił komentarza do artykułu pt. „Nie dla wszystkich firm tarcza antykryzysowa. Restrukturyzacja, a jutro upadłość”, jaki ukazał się w Dzienniku Gazeta Prawna w dn. 14.04.2020r. Zachęcamy do lektury artykułu pod linkiem: https://lnkd.in/dtxQ8cC. Poniżej zaś, zamieszczamy pełną treść komentarza Pana mec. Groele, do zapisów Tarczy Antykryzysowej w kontekście przedsiębiorstw w fazie restrukturyzacji.

 

Interpretacja Kancelarii TPG dot. projektu ustawy o udzielaniu pomocy publicznej oraz zmian w prawie w dobie kryzysu wywołanego pandemią

W obecnym czasie wywiązała się interesująca dyskusja na temat podejścia poszczególnych krajów do kryzysu wywołanego pandemią oraz następujących tam zmian w prawie. Warto zapoznać się z prezentowanymi rozwiązaniami w dobie dyskusji dotyczącej rozwiązań krajowych. Zachęcamy do zapoznania się z interpretacją Kancelarii TPG, dotyczącą projektu ustawy o udzielaniu pomocy publicznej, w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorstw pod linkiem https://bit.ly/TPGDraftAct, opracowaniem Kancelarii TPG dotyczącym zawieszenia terminu na wniesienie wniosku o upadłość w trakcie trwania pandemii koronawirusa pod linkiem https://lnkd.in/ga_UBfq oraz podsumowaniem rozwiązań prawnych z innych krajów pod linkiem : https://lnkd.in/gDgjmPR

Opinia Partnera Kancelarii TPG adw. Bartosza Groele nt. ogłaszania upadłości spółek w czasie epidemii

Na łamach „Rzeczpospolita” przytoczony został fragment opinii Partnera Kancelarii TPG adw. Bartosza Groele nt. ogłaszania upadłości spółek w czasie epidemii, w artykule pt. ”Koronawirus: trzeba zawiesić ogłaszanie upadłości na czas epidemii”. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem pod linkiem https://www.rp.pl/Firma/303269893-Koronawirus-trzeba-zawiesic-oglaszanie-upadlosci-na-czas-epidemii.html

Poniżej zamieszczamy natomiast pełne stanowisko Kancelarii TPG.