english polski

Inwestycje
kapitałowe

Kancelaria TPG zapewnia obsługę prawną zarówno w zakresie inwestycji opartych o akcje lub udziały, jak i inwestycje o charakterze dłużnym (w szczególności obligacje i pożyczki).
Kancelaria posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów dokonujących inwestycji kapitałowych, jak i podmiotów poszukujących finansowania. czytaj więcej

Nieruchomości

Nasz zespół doradza w transakcjach związanych z nieruchomościami. Posiadamy dużą praktykę w przygotowywaniu i realizacji umów zbywania nieruchomości oraz przeprowadzaniu due diligence nieruchomości na zlecenie polskich i zagranicznych podmiotów. czytaj więcej

Spory i procesy

Przygotowujemy strategię prowadzenia sporów i zapewniamy pełną obsługę postępowań przed sądami, organami administracji i sądami arbitrażowymi. czytaj więcej

RestrukturyzacjA

Kancelaria TPG jest doświadczonym doradcą w szeroko pojętych procesach restrukturyzacyjnych.
Doświadczenie Kancelarii pozwala świadczyć usługi na rzecz rozmaitych uczestników procesu restrukturyzacji czy upadłości. czytaj więcej
.

Certyfikaty

Wspieramy

Działanie na rzecz dobra wspólnego jest jednym z priorytetów naszej kancelarii. Posiadamy bogate i wieloletnie doświadczenie w zakresie pomocy prawnej dla organizacji pozarządowych. Korzystając także z tego doświadczenia, Kancelaria w różnoraki sposób wspiera działalność fundacji i stowarzyszeń oraz inicjatywy społeczne i charytatywne
Copyright © 2010 - 2014    Tomasik, Pakosiewicz, Groele Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska     Wszelkie prawa zastrzeżone
31-143 Kraków, ul. Sereno Fenn'a 6/8